Aktuality

26. 02. 2021

Městský soud v Praze rozhodne znovu o kompetencích MZČR

Nejvyšší správní soud vrátil skoro po roce Městskému soudu v Praze k dořešení jeho "jarní" rozsudek, s nesmírně zajímavými právními názory, které tuto věc činí relevantní i pro současný stav - zejména pokud by nebyl schválen či nefungoval tzv. Pandemický zákon. Podrobnosti shrnuji.

12. 02. 2021

K postupu krajů, MZČR a hygien po skončení nouzového stavu

11. února došlo v PSP ČR k neprodloužení nouzového stavu. Následující dokument shrnuje, jakou právní odpovědnost za následující postup a jaké zákonné kompetence mají Ministerstvo zdravotnictví, Krajské hygienické stanice a hejtmani krajů.

10. 02. 2021

Zrušení nouzového stavu a protiepidemická opatření

Významnou otázkou související s hlasováním Sněmovny o prodloužení nouzového stavu je, zda protiepidemická opatření mohou pokračovat i po jeho případném skončení, případně která. Následující text podává výčet vybraných ustanovení zákonů, která mimo režim nouzového stavu vymezují kompetence k vydávání opatření.

23. 11. 2020

Prioritizace intenzivní péče v čase COVID: Stanovisko ČSARIM

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP vydala po rozsáhlé debatě mezi lékaři, právníky a etiky stanovisko k rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů.

31. 08. 2020

Podaří se senátorům a soudům opravit české zdravotnictví?

Skupina senátorů napříč politickým spektrem podala dne 31. prosince 2018 návrh Ústavnímu soudu na zrušení souboru právních předpisů, které upravují organizaci a financování zdravotnictví. Rozhodnutí Ústavního soudu bude klíčové pro práva nemocných, udržitelnost krajských soustav zdravotnictví a férové podmínky podnikání ve zdravotnictví. Zrušení dnešních pravidel by zpřetrhalo mnoho politicko-ekonomických dohod mezi vlivnými hráči, proto iniciativa senátorů čelí intenzivnímu odporu ministra zdravotnictví i těch, kterým současné nerovné podmínky svědčí.

08. 05. 2020

První dojmy z kasační stížnosti: Stát vrací úder - právnímu státu

Dne 23. dubna rozhodl Městský soud v Praze o zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu, maloobchodu a služeb. Stát nyní podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou proti rozsudku brojí. Po prvním přečtení komentuji její obsah.