16. 01. 2023

Zdravotnická revue startuje!

Nový newsletter na platformě Substack: Zdravotnická politika, legislativa, práva pacientů, COVID-data a mnoho dalšího v novém formátu s komentáři JUDr. Ondřeje Dostála

22. 12. 2022

Jaro 2023: Besedy s občany Královéhradeckého kraje

Ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje připravujeme sérii deseti besed s občany na nejdůležitější témata zdravotnictví a zdravotnického práva.

01. 12. 2021

K počtům testovaných a nakažených ve skupinách dle očkování a prodělání COVID-19

K dispozici jsou podrobnější data z ÚZIS k počtům testovaných a nakažených ve skupinách dle očkování a prodělání COVID-19, které umožňují po jednoduchém zpracování určit četnost testování a procento nakažených z provedených testů podle těchto skupin, nikoliv jen celkově jako dosud.

09. 04. 2021

Předžalobní výzva: Opatření MZ o maloobchodu, službách a volnočasových aktivitách

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, kterým omezuje maloobchod, služby, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity. Podobně jako před rokem, ani toto opatření dle mého názoru formálně a věcně nenaplňuje to, co požaduje zákon. Tedy cílenou regulaci činností epidemicky rizikových, bez zbytečného omezování bezrizikových činností a také osob, které prokazatelně nepředstavují riziko. Nezbylo tedy, než již potřetí v jednom roce zaslat Ministerstvu předžalobní výzvu k nápravě.

10. 02. 2021

Zrušení nouzového stavu a protiepidemická opatření

Významnou otázkou související s hlasováním Sněmovny o prodloužení nouzového stavu je, zda protiepidemická opatření mohou pokračovat i po jeho případném skončení, případně která. Následující text podává výčet vybraných ustanovení zákonů, která mimo režim nouzového stavu vymezují kompetence k vydávání opatření.

23. 11. 2020

Prioritizace intenzivní péče v čase COVID: Stanovisko ČSARIM

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP vydala po rozsáhlé debatě mezi lékaři, právníky a etiky stanovisko k rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů.

22. 04. 2020

Městský soud v Praze projedná žalobu na krizová opatření Ministerstva zdravotnictví

Praha, 23. 4. 2020. Městský soud v Praze projedná dne 23.4.2020 od 9:00 hod. žalobu proti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, která omezují volný pohyb, maloobchod a služby. Žalobu podal dne 30.3.2020 specialista na zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál.

31. 03. 2020

Dokument: Návrh na zrušení Mimořádných opatření MZČR ve správním soudnictví

Níže zveřejňuji žalobu, reakci protistrany a další dokumenty související s řízením.

13. 12. 2021

Ukončení členství ve Vládním týmu Pirátské strany

17. 03. 2021

Novela zákona o zdravotním pojištění: Zhodnocení a připomínky

Parlament schvaluje velkou novelu zákona o zdravotním pojištění, která se týká mimo jiné úhrad nákladných moderních léčiv. 17. března 2021 se v Poslanecké sněmovně konal seminář, na který jsem byl pozván a kde jsem na základě mnohaletých zkušeností s úhradovými spory zhodnotil, zda se skutečně jedná o přínos. Bohužel, kvalita tohoto předpisu je nízká, neurčitá kritéria nedávají vážně nemocným pacientům tolik potřebnou právní jistotu, zda se úhrady domohou nebo zda budou muset pořádat sbírky, případně vést o úhradu soudní spory. Stav po novele by nebyl oproti současnosti lepší ani horší; podobně jako dnes, konkrétní nemocný bude co do úhrady závislý na tom, zda se mocní hráči mezi sebou dohodnou. Na opravdovou opravu systému zdravotnictví si ještě počkáme. Své komentáře shrnuji níže.

12. 02. 2021

K postupu krajů, MZČR a hygien po skončení nouzového stavu

11. února došlo v PSP ČR k neprodloužení nouzového stavu. Následující dokument shrnuje, jakou právní odpovědnost za následující postup a jaké zákonné kompetence mají Ministerstvo zdravotnictví, Krajské hygienické stanice a hejtmani krajů.

19. 03. 2020

Práva pacientů v nouzovém stavu: Nemám COVID, potřebuji péči

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, kterým se od 17. března omezuje plánovaná péče v nemocnicích, kvůli uvolnění kapacit pro COVID-19. Zdravotnictví ale slouží i pacientům s jinými nemocemi, úrazy a stavy, které mohou být nebezpečnější než je COVID-19, zejména pokud by pacienti neměli přístup ke včasné léčbě. Ztrácejí nyní právo se léčit?

26. 02. 2020

JUDr. Dostál na ČT1 k výdajům na na zdravotnictví

"Na rozdíl od aut či mobilních telefonů nejsou Češi ještě většinově zvyklí si zdravotní péči přímo kupovat. Nejsou ani zvyklí se na péči soukromě připojišťovat, berou to, co si předplácí cestou zdravotního pojištění", říká specialista na zdravotnické právo Ondřej Dostál.