Analýzy a komentáře

Zde uveřejňujeme odborné analýzy ze zdravotnictví a záznamy z významnějších vystoupení v médiích.

01. 12. 2021

K počtům testovaných a nakažených ve skupinách dle očkování a prodělání COVID-19

K dispozici jsou podrobnější data z ÚZIS k počtům testovaných a nakažených ve skupinách dle očkování a prodělání COVID-19, které umožňují po jednoduchém zpracování určit četnost testování a procento nakažených z provedených testů podle těchto skupin, nikoliv jen celkově jako dosud.

09. 04. 2021

Předžalobní výzva: Opatření MZ o maloobchodu, službách a volnočasových aktivitách

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, kterým omezuje maloobchod, služby, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity. Podobně jako před rokem, ani toto opatření dle mého názoru formálně a věcně nenaplňuje to, co požaduje zákon. Tedy cílenou regulaci činností epidemicky rizikových, bez zbytečného omezování bezrizikových činností a také osob, které prokazatelně nepředstavují riziko. Nezbylo tedy, než již potřetí v jednom roce zaslat Ministerstvu předžalobní výzvu k nápravě.

17. 03. 2021

Novela zákona o zdravotním pojištění: Zhodnocení a připomínky

Parlament schvaluje velkou novelu zákona o zdravotním pojištění, která se týká mimo jiné úhrad nákladných moderních léčiv. 17. března 2021 se v Poslanecké sněmovně konal seminář, na který jsem byl pozván a kde jsem na základě mnohaletých zkušeností s úhradovými spory zhodnotil, zda se skutečně jedná o přínos. Bohužel, kvalita tohoto předpisu je nízká, neurčitá kritéria nedávají vážně nemocným pacientům tolik potřebnou právní jistotu, zda se úhrady domohou nebo zda budou muset pořádat sbírky, případně vést o úhradu soudní spory. Stav po novele by nebyl oproti současnosti lepší ani horší; podobně jako dnes, konkrétní nemocný bude co do úhrady závislý na tom, zda se mocní hráči mezi sebou dohodnou. Na opravdovou opravu systému zdravotnictví si ještě počkáme. Své komentáře shrnuji níže.

26. 02. 2021

Městský soud v Praze rozhodne znovu o kompetencích MZČR

Nejvyšší správní soud vrátil skoro po roce Městskému soudu v Praze k dořešení jeho "jarní" rozsudek, s nesmírně zajímavými právními názory, které tuto věc činí relevantní i pro současný stav - zejména pokud by nebyl schválen či nefungoval tzv. Pandemický zákon. Podrobnosti shrnuji.

12. 02. 2021

K postupu krajů, MZČR a hygien po skončení nouzového stavu

11. února došlo v PSP ČR k neprodloužení nouzového stavu. Následující dokument shrnuje, jakou právní odpovědnost za následující postup a jaké zákonné kompetence mají Ministerstvo zdravotnictví, Krajské hygienické stanice a hejtmani krajů.

10. 02. 2021

Zrušení nouzového stavu a protiepidemická opatření

Významnou otázkou související s hlasováním Sněmovny o prodloužení nouzového stavu je, zda protiepidemická opatření mohou pokračovat i po jeho případném skončení, případně která. Následující text podává výčet vybraných ustanovení zákonů, která mimo režim nouzového stavu vymezují kompetence k vydávání opatření.