Analýzy a komentáře

Zde uveřejňujeme odborné analýzy ze zdravotnictví a záznamy z významnějších vystoupení v médiích.

16. 01. 2023

Zdravotnická revue startuje!

Nový newsletter na platformě Substack: Zdravotnická politika, legislativa, práva pacientů, COVID-data a mnoho dalšího v novém formátu s komentáři JUDr. Ondřeje Dostála

01. 12. 2021

K počtům testovaných a nakažených ve skupinách dle očkování a prodělání COVID-19

K dispozici jsou podrobnější data z ÚZIS k počtům testovaných a nakažených ve skupinách dle očkování a prodělání COVID-19, které umožňují po jednoduchém zpracování určit četnost testování a procento nakažených z provedených testů podle těchto skupin, nikoliv jen celkově jako dosud.

09. 04. 2021

Předžalobní výzva: Opatření MZ o maloobchodu, službách a volnočasových aktivitách

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, kterým omezuje maloobchod, služby, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity. Podobně jako před rokem, ani toto opatření dle mého názoru formálně a věcně nenaplňuje to, co požaduje zákon. Tedy cílenou regulaci činností epidemicky rizikových, bez zbytečného omezování bezrizikových činností a také osob, které prokazatelně nepředstavují riziko. Nezbylo tedy, než již potřetí v jednom roce zaslat Ministerstvu předžalobní výzvu k nápravě.

10. 02. 2021

Zrušení nouzového stavu a protiepidemická opatření

Významnou otázkou související s hlasováním Sněmovny o prodloužení nouzového stavu je, zda protiepidemická opatření mohou pokračovat i po jeho případném skončení, případně která. Následující text podává výčet vybraných ustanovení zákonů, která mimo režim nouzového stavu vymezují kompetence k vydávání opatření.

23. 11. 2020

Prioritizace intenzivní péče v čase COVID: Stanovisko ČSARIM

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP vydala po rozsáhlé debatě mezi lékaři, právníky a etiky stanovisko k rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů.

22. 04. 2020

Městský soud v Praze projedná žalobu na krizová opatření Ministerstva zdravotnictví

Praha, 23. 4. 2020. Městský soud v Praze projedná dne 23.4.2020 od 9:00 hod. žalobu proti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, která omezují volný pohyb, maloobchod a služby. Žalobu podal dne 30.3.2020 specialista na zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál.