Analýzy a komentáře

Zde uveřejňujeme odborné analýzy ze zdravotnictví a záznamy z významnějších vystoupení v médiích.

23. 11. 2020

Prioritizace intenzivní péče v čase COVID: Stanovisko ČSARIM

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP vydala po rozsáhlé debatě mezi lékaři, právníky a etiky stanovisko k rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů.

31. 08. 2020

Podaří se senátorům a soudům opravit české zdravotnictví?

Skupina senátorů napříč politickým spektrem podala dne 31. prosince 2018 návrh Ústavnímu soudu na zrušení souboru právních předpisů, které upravují organizaci a financování zdravotnictví. Rozhodnutí Ústavního soudu bude klíčové pro práva nemocných, udržitelnost krajských soustav zdravotnictví a férové podmínky podnikání ve zdravotnictví. Zrušení dnešních pravidel by zpřetrhalo mnoho politicko-ekonomických dohod mezi vlivnými hráči, proto iniciativa senátorů čelí intenzivnímu odporu ministra zdravotnictví i těch, kterým současné nerovné podmínky svědčí.

08. 05. 2020

První dojmy z kasační stížnosti: Stát vrací úder - právnímu státu

Dne 23. dubna rozhodl Městský soud v Praze o zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu, maloobchodu a služeb. Stát nyní podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou proti rozsudku brojí. Po prvním přečtení komentuji její obsah.

31. 03. 2020

Dokument: Návrh na zrušení Mimořádných opatření MZČR ve správním soudnictví

Níže zveřejňuji žalobu, reakci protistrany a další dokumenty související s řízením.

22. 04. 2020

Městský soud v Praze projedná žalobu na krizová opatření Ministerstva zdravotnictví

Praha, 23. 4. 2020. Městský soud v Praze projedná dne 23.4.2020 od 9:00 hod. žalobu proti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, která omezují volný pohyb, maloobchod a služby. Žalobu podal dne 30.3.2020 specialista na zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál.

26. 02. 2020

JUDr. Dostál na ČT1 k výdajům na na zdravotnictví

"Na rozdíl od aut či mobilních telefonů nejsou Češi ještě většinově zvyklí si zdravotní péči přímo kupovat. Nejsou ani zvyklí se na péči soukromě připojišťovat, berou to, co si předplácí cestou zdravotního pojištění", říká specialista na zdravotnické právo Ondřej Dostál.