Analýzy a komentáře
12. 02. 2021

K postupu krajů, MZČR a hygien po skončení nouzového stavu

11. února došlo v PSP ČR k neprodloužení nouzového stavu. Následující dokument shrnuje, jakou právní odpovědnost za následující postup a jaké zákonné kompetence mají Ministerstvo zdravotnictví, Krajské hygienické stanice a hejtmani krajů.

Korektním prvním krokem ze strany hejtmanů pro pátek 12. února je vyzvat Ministerstvo zdravotnictví ČR a KHS ke sdělení, jaká opatření dle Zákona o ochraně veřejného zdraví plánují vydat s účinností od 15.2.2021.

V návaznosti na to je zapotřebí vyhodnotit, zda jsou tato opatření dostatečná:

  • Pokud ano, nejsou zapotřebí žádné další kroky.
  • Pokud ne, přichází v úvahu vyhlášení stavu nebezpečí dle Krizového zákona; v tomto režimu je možno regulovat např. pracovní povinnosti a výpomoci; avšak rozsáhlá omezení volného pohybu se nacházejí mimo kompetence samospráv, je k ním příslušný stát..
  • V krajním případě je možno požádat vládu dle Krizového zákona o vyhlášení nouzového stavu, tento krok je však vláda povinna provést i spontánně; pokud by konkrétní hejtman tento úkon učinil, je povinen v žádosti uvést, která konkrétní práva a svobody navrhuje vládě omezit, a každé z omezení dostatečně odůvodnit.

Obecně platí, že řízení státu v epidemii je především povinností a odpovědností státní moci (zejména moci výkonné, konkrétně resortu zdravotnictví), nikoliv krajských samospráv. Za případné negativní důsledky chybného řízení odpovídá proto vláda a resort zdravotnictví, nikoliv samosprávy.

Podrobná analýza je k dispozici zde.

Přílohy

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.