Analýzy a komentáře
22. 04. 2020

Městský soud v Praze projedná žalobu na krizová opatření Ministerstva zdravotnictví

Praha, 23. 4. 2020. Městský soud v Praze projedná dne 23.4.2020 od 9:00 hod. žalobu proti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, která omezují volný pohyb, maloobchod a služby. Žalobu podal dne 30.3.2020 specialista na zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál.

„Žalobou nebrojím proti krizovým pravomocím státu, ani proti tomu, že jsou přísná, ale proti tomu, že jsou svévolná a chaotická“, uvádí svou žalobu Dostál. Reaguje na to, že Vláda ČR dne 23.3 zrušila svá opatření podle Krizového zákona, jen aby je obratem vydalo ministerstvo zdravotnictví podle jiného zákona, o ochraně veřejného zdraví. Tento trik způsobil, že OSVČ a malí podnikatelé ztratili nárok na náhradu ztrát, kterou by podle Krizového zákona měli, ale ten zdravotnický k nim mlčí. „Takové chytračení na nemůže požívat právní ochrany“, je přesvědčen Dostál.

Dalším důvodem žaloby je chaotičnost zásahů do práv. Za období od 23. března stihlo ministerstvo vydat už sedm verzí opatření omezujících maloobchod a pět verzí opatření o volném pohybu. „Na několik dní tak byly zavřeny automyčky, dva týdny nesměli ani jednotlivci na venkovní sportoviště, kadeřnici si jeden den pozvat domů lze a druhý den je to za pokutu tři miliony“, uvádí příklady Dostál. Jako jeden z důvodů v žalobě uvádí, že český stát nerespektoval svůj vlastní Pandemický plán a namísto odborníků tvoří pravidla boje proti epidemii politici, podle momentálních nálad veřejného mínění.

Ministerstvo samo v replice k žalobě uvedlo: „Pokud by měl odpůrce například ve vztahu ke každé jednotlivé profesi (kterých jsou tisíce) odůvodňovat, z jakých důvodů zakázal její činnost a z jakých důvodů nezakázal činnost jiné profese, neměl by prostor pro činění nezbytných kroků směřujících ke zpomalení postupu pandemie na území ČR pro samé odůvodňování jednotlivých opatření“. Žalobce Dostál k tomu komentuje: „Představa, že politik z ministerstva zašlápne živnostníka i celou profesi, aniž by vůbec zaznamenal, že existuje, mi připadá děsivá. Jestli jde o postup souladný s Ústavou, tedy založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, nám snad zítra řekne soudce.

Soud se bude muset vypořádat také s množstvím ústavněprávních problémů, například zda lze vůbec přezkoumat opatření, které ministerstvo mezitím samo zrušilo, a jak vypořádat škody a újmy, které za dobu své platnosti napáchalo. „Smyslem soudního jednání není „porazit Ministerstvo“, ale nalézt a obnovit stav právní jistoty, aby občané, podnikatelé, ale třeba i policisté věděli co platí, co musí dodržovat a co budou moci naopak nárokovat“, dodává Dostál.

 

Další zdroje:      

Text žaloby, repliky MZ ČR a další související texty jsou ke stažení zde.

Tisková zpráva je ke stažení zde.

 

Přílohy