Analýzy a komentáře
09. 04. 2021

Předžalobní výzva: Opatření MZ o maloobchodu, službách a volnočasových aktivitách

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, kterým omezuje maloobchod, služby, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity. Podobně jako před rokem, ani toto opatření dle mého názoru formálně a věcně nenaplňuje to, co požaduje zákon. Tedy cílenou regulaci činností epidemicky rizikových, bez zbytečného omezování bezrizikových činností a také osob, které prokazatelně nepředstavují riziko. Nezbylo tedy, než již potřetí v jednom roce zaslat Ministerstvu předžalobní výzvu k nápravě.

Opatření Ministerstva zdravotnictví "Omezení obchodu a služeb" č.j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN bylo vydáno 6. dubna 2021 a účinné bude od příštího týdne. Dostupné je na webu Ministerstva zde.

Na opatření reaguji předžalobní výzvou, jejíž text je k nahlédnutí zde.

Stejně jako v případě předžalobních výzev z loňska, jejichž adresáty byli postupně ministři Adam Vojtěch a Roman Prymula, není ani tato výzva formulována politicky, ani není vedena cílem mařit zvládání epidemie. Naopak, jsem přesvědčen, že cílené a přiměřené stanovování zákazů a omezení je klíčem k tomu, aby veřejnost vládě důvěřovala a potřebná omezení respektovala i spontánně, bez policejního donucení a hrozeb sankcemi, mimochodem v praxi velmi neúčinných. Z tohoto důvodu je nutno zrušit ta omezení, která zasahují do životů lidí, ač nemají reálný dopad na šíření epidemie, jsou stanovována pouze tzv. "symbolicky", nebo vznikla na základě politických handlů ve stylu "kdo křičí, toho otevřeme, a ostatní necháme zavřené, aby to vypadalo, že něco děláme". Věřím, že současná rizika je možno začít zvládat racionálněji a výměna na pozici ministra zdravotnictví by k tomu mohla být dobrým startovacím momentem. Podrobnosti jsou obsaženy v textu předžalobní výzvy.

Přílohy

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.