Analýzy a komentáře
16. 01. 2023

Zdravotnická revue startuje!

Nový newsletter na platformě Substack: Zdravotnická politika, legislativa, práva pacientů, COVID-data a mnoho dalšího v novém formátu s komentáři JUDr. Ondřeje Dostála

Vážení přátelé a sledující,

po více než roce zveřejňování informací ze zdravotnictví, od připravovaných zákonů až po data o COVID-19, rozšiřuji tuto komunikaci o web a pravidelný newsletter Zdravotnická revue. Cílem je usnadnit komunikaci zejména složitějších zdravotnických témat, která pro porozumění vyžadují delší texty s vloženými grafy a obrázky. Na to je formát tweetů či příspěvků na Facebook málo přehledný.

Čtenáři se mohou těšit na podrobnější rozbory aktuálních reformních plánů Ministerstva zdravotnictví, vysvětlení problémů s dostupností péče či financováním nemocnic. Také se podíváme podrobně na práva pacientů, o nichž rád a často přednáším.

V neposlední řadě by zde měl vzniknout prostor pro komentování a doplňování denních zpráv (včetně mých vlastních vystoupení v médiích), kdy se často v reportážní zkratce nepodaří říct dopodrobna vše podstatné. Tím bych rád přispěl k překonání určité povrchnosti mediálního světa, který je překážkou smysluplné veřejné debaty o složitých tématech, kterých je svět zdravotnictví plný.

Jak to bude celé fungovat? Vše o možnostech zaregistrovat se jako zájemce o informace ze zdravotnictví, dostávat e-mailem newsletter, účastnit se diskusí a besed, nebo tento projekt aktivně podpořit, se dočtete zde.

A proč Zdravotnická revue? Dle Slovníku jazyka českého je revue jednak “časopis vážné úrovně vycházející v delších lhůtách, zabývající se otázkami uměleckými, vědeckými a podobně”, jednak “zábavná hra nebo představení s jednoduchým dějem složeným z pásma dialogických, písňových, hudebních, tanečních aj. výstupů”. A právě to je cílem - hodnotit dění ve zdravotnické politice vážně i s nadhledem, aby se čtenáři mohli stát jejími informovanými a aktivními účastníky.

Přeji příjemné čtení!

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.