Analýzy a komentáře
10. 02. 2021

Zrušení nouzového stavu a protiepidemická opatření

Významnou otázkou související s hlasováním Sněmovny o prodloužení nouzového stavu je, zda protiepidemická opatření mohou pokračovat i po jeho případném skončení, případně která. Následující text podává výčet vybraných ustanovení zákonů, která mimo režim nouzového stavu vymezují kompetence k vydávání opatření.

Tvrzení, že by po skončení nouzového stavu nebylo možno vydávat vůbec žádná opatření, je objektivně nesprávné; resortní předpisy zdravotnictví či obrany umožňují vydávat poměrně širokou škálu opatření. Na rozdíl od režimu nouzového stavu by ale jednotlivé úřady, zejména ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice, musely pečlivě zvážit, do kterých práv a svobod zasáhnou, zda se takové zásahy obsahově vejdou pod jejich zákonné kompetence a zda je umí racionálně zdůvodnit. U takto vydávaných opatření je totiž zásadně možný jejich přezkum správními soudy.

Podrobná analýza je ke stažení zde.

Přílohy

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.