Nákup léčiv a zdravotnických prostředků, cenová regulace

Provoz lékárny a distributora, právní regulace lékového trhu, cenová regulace léčiv a zdravotnických prostředků, obchodní přirážka a bonusy, regulace reklamy

Registrace a povinnosti poskytovatele, smluvní vztahy ve zdravotnictví

Provoz poskytovatele zdravotních služeb, smlouvy o poskytování a úhradě služeb se zdravotními pojišťovnami, povinnosti vůči krajským úřadům

Hrazená péče, nadstandard a spory o úhradu ze zdravotního pojištění

Rozsah nároku pojištěnce na hrazenou péči, povinnosti zdravotní pojišťovny a smluvního poskytovatele, časová a místní dostupnost, doplatky a problematika nadstandardu

Informovaný souhlas, práva a povinnosti pacientů

Komunikace s pacientem, poučení a informovaný souhlas, práva a povinnosti pacientů podle zákona o zdravotních službách

Právní spory s pacienty, odpovědnost ve zdravotnictví

Vyřizování stížností, soudní spory o náhradu škody, trestní a disciplinární odpovědnost zdravotníka, odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb

Zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost

Povinnosti poskytovatele při vedení zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách