Nákup léčiv a zdravotnických prostředků, cenová regulace

Provoz lékárny a distributora, právní regulace lékového trhu, cenová regulace léčiv a zdravotnických prostředků, obchodní přirážka a bonusy, regulace reklamy

Rozsah:

 • 90 min (dvě vyučovací hodiny)

Právní předpisy:

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 • Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon 378/2007 Sb. o léčivech a prováděcí vyhlášky
 • Zákon 40/1995 Sb. o regulaci reklamy

Témata:

 • Přehled právní regulace trhu léčiv a zdravotnických prostředků
 • Postavení výrobce, držitele registrace, distributora a lékárny dle zákona o léčivech
 • Registrace léčiv, použití léčivých přípravků neregistrovaných a „off-label“
 • Výdej léčiv na recept a na žádanku, elektronický recept
 • Cenová regulace léčiv, cena původce, obchodní přirážka, slevy a bonusy
 • Regulace výše a podmínek úhrady léčiv a zdravotnických prostředků
 • Problematika veřejných zakázek a obchodního tajemství v oblasti zdravotnických nákupů
 • Regulace reklamy na léčivé přípravky, reklama cílená na odbornou a laickou veřejnost
 • Soutěžní právo, práva a povinnosti držitele registrace, distributorů a lékáren

Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné.