Registrace a povinnosti poskytovatele, smluvní vztahy ve zdravotnictví

Provoz poskytovatele zdravotních služeb, smlouvy o poskytování a úhradě služeb se zdravotními pojišťovnami, povinnosti vůči krajským úřadům

Rozsah:

 • 90 min (dvě vyučovací hodiny

Právní předpisy

 

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 • Zákon 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
 • Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
 • Vyhláška 134/1998 Sb. o Seznamu výkonů s bodovými hodnotami
 • Vyhláška 618/2006 Sb. o rámcových smlouvách
 • Úhradové vyhlášky a cenové předpisy Ministerstva zdravotnictví

 

Témata:

 

 • Registrace poskytovatele zdravotních služeb, věcné, technické a personální zajištění
 • Povinnosti a odpovědnost poskytovatele ve vztahu k registraci
 • Nájem zdravotnického zařízení, spolupráce s externími poskytovateli
 • Tvorba smluvní sítě zdravotních pojišťoven, výběrové řízení
 • Smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb, povinnosti poskytovatele a pojišťovny
 • Úhrada zdravotních služeb dle zákona, vyhlášky o Seznamu výkonů a úhradové vyhlášky
 • Sjednávání individuálních úhradových ujednání
 • Revize zdravotní péče, kontrolní protokol, řešení sporů ve smírčích jednáních
 • Soudní spory o výši úhrady a regulační omezení
 • Cenová regulace zdravotních služeb, ceníky a poskytování nehrazené péče