Registrace a povinnosti poskytovatele, smluvní vztahy ve zdravotnictví

Název:
Registrace a povinnosti poskytovatele, smluvní vztahy ve zdravotnictví
Datum konání:
07. 10. 2022
Čas konání:
09:00 - 12:00, 7.10.2022
Cena včetně DPH:
Dle ceníku IPVZ
Místo:
Online kurz

Seminář IPVZ na téma Registrace a povinnosti poskytovatele, smluvní vztahy ve zdravotnictví.

Témata:

Provoz poskytovatele zdravotních služeb, smlouvy o poskytování a úhradě služeb se zdravotními pojišťovnami, povinnosti vůči krajským úřadům. Právní předpisy: Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Vyhláška č. 134/1998 Sb., o seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Vyhláška č. 618/2006 Sb., o rámcových smlouvách. Úhradové vyhlášky a cenové předpisy Ministerstva zdravotnictví. Registrace poskytovatele zdravotních služeb, věcné, technické a personální zajištění. Povinnosti a odpovědnost poskytovatele ve vztahu k registraci. Nájem zdravotnického zařízení, spolupráce s externími poskytovateli. Tvorba smluvní sítě zdravotních pojišťoven, výběrové řízení. Smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb, povinnosti poskytovatele a pojišťovny. Úhrada zdravotních služeb dle zákona, vyhlášky o Seznamu výkonů a úhradové vyhlášky. Sjednávání individuálních úhradových ujednání.
 
Soubor s podklady pro přednášku je ke stažení v odkazu níže na stránce.

Stahovací formulář

Položky označené * jsou povinné.

Přílohy

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.