Analýzy a komentáře
26. 02. 2020

JUDr. Dostál na ČT1 k výdajům na na zdravotnictví

"Na rozdíl od aut či mobilních telefonů nejsou Češi ještě většinově zvyklí si zdravotní péči přímo kupovat. Nejsou ani zvyklí se na péči soukromě připojišťovat, berou to, co si předplácí cestou zdravotního pojištění", říká specialista na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

Český statistický úřad v polovině února oznámil, že výdaje na zdravotní péči vzrostly v roce 2018 ve srovnání s rokem předcházejícím o více než desetinu. Přesáhly 430 miliard korun. Zdravotní pojišťovny potom vyplatily 284 miliard korun, v přepočtu na občana 27 tisíc korun. Zároveň každý člověk v Česku sám vydal na své zdraví průměrně 5400 korun.

V televizním vystoupení jsem komentoval, že od 2018 do letoška veřejné výdaje na zdravotnictví vzrostly ještě o další desítky miliard. Ty jsou ale rozdělovány nerovnoměrně, přístup k péči pro pacienty z regionů nebo bez sociálního kapitálu je výrazně horší než péče, kterou čerpají sociálně zdatní pacienti z Prahy.

Na rozdíl od aut či mobilních telefonů nejsou Češi ještě většinově zvyklí si zdravotní péči přímo kupovat. Nejsou ani zvyklí se na péči soukromě připojišťovat, berou to, co si předplácí cestou zdravotního pojištění. Představa o tom, že se "hradí všechno" je ale mylná - mnohé z nejmoderněších metod, léků či pomůcek se dosud nejen nehradí, ale ani nenabízí, pacienti se proto o nich nedozvědí, léčí se zastarale a tedy ani neřeší, že by za ně mohli či museli platit.

Statistiky o ceně péče jsou ovlivněny tím, že část potřebné péče není pacientům ani nabídnuta. Dále, část skutečně provedené péče zdravotní pojišťovny nemocnicím a ordinacím zaplatí jen částečně, kvůli protiústavním limitacím z úhradové vyhlášky, náklady této péče nesou vlastníci a provozovatelé zdravotnických zařízení. Pokud jde o investiční náklady, v nemocnicích všech velikostí lze sledovat vnitřní dluh na zanedbaných investicích do budov i vybavení.. Pokud jde o personální náklady, zčásti jsou falešně nízké (v nemocnicích je nižší než povinný počet zdravotníků, samostatně slouží levní nekvalifikovaní lékaři, nedodržují se předpisy o přesčasech), v jiných případech jsou však falešně vysoké (lékaři zaměstnávaní na vysoké úvazky ve velkých nemocnicích, kteří však po část své pracovní doby nejsou přítomni, protože vyučují na univerzitě, věnují se politice, případně "melouchaří" na privátních klinikách). Statistiky o výdajích na nejnákladnější léčiva v tzv. centrech specializované péče jsou zkreslené také tím, že ceny vykazované pojišťovnám jsou přemrštěné, zahrnují také provize, které skončí v nemocnicích či u jejich dodavatelů.

 

 

Přílohy

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.