Analýzy a komentáře
01. 12. 2021

K počtům testovaných a nakažených ve skupinách dle očkování a prodělání COVID-19

K dispozici jsou podrobnější data z ÚZIS k počtům testovaných a nakažených ve skupinách dle očkování a prodělání COVID-19, které umožňují po jednoduchém zpracování určit četnost testování a procento nakažených z provedených testů podle těchto skupin, nikoliv jen celkově jako dosud.

Zdrojem dat k denním počtům nově nakažených je pravidelný report ÚZIS v podobě excelových souborů, zasílaný poslancům a senátorům. Tento report obsahuje počty nakažených v členění dle skupin neočkovaní-neprodělali, neočkovaní-prodělali, očkovaní-neprodělali, očkování prodělali, dále obsahuje totéž členění pro počty hospitalizovaných a počty pacientů na JIP. Ke stažení je i nezávisle z datového zdroje Hlídače státu zde, pravidelný report obsahuje vždy data z předchozího dne.

Zdrojem dat k počtu testů v jednotlivých skupinách dle očkování a prodělání je report ÚZIS v podobě excelového souboru, který mi byl zaslán 29.11. v e-mailu od pana ředitele ÚZIS, v návaznosti na mnou požadované podrobné informace. Pokud je mi známo, tento report nebyl dosud veřejně k dispozici. Report obsahuje data od počátku roku do 23.11., recentní dny chybějí.

Zdrojem dat k počtu osob ve skupinách dle očkování a prodělání, která jsou nutná pro posouzení četnosti testů ve skupinách v přepočtu na 100 tisíc členů dané skupiny, je článek reportéra Seznam Zprávy Pavla Kasíka, který tato data dopočítal na základě prezentací Ministerstva zdravotnictví, patrně veřejně nepublikovaných. Výpočet může být nepřesný či neaktuální, ale dle mého vědomí není veřejně dostupný lepší zdroj.

Kombinací těchto zdrojů a jednoduchými výpočty, což jsem provedl vlastními silami a zveřejnil na sociální síti Twitter, lze dospět k zajímavým informacím o četnostem nákaz v jednotlivých skupinách dle očkování a prodělání. Dále lze vyhodnotit četnost testování v jednotlivých skupinách.

Podrobnější data, která by zahrnovala podrobnosti k věkové struktuře osob v jednotlivých skupinách, osob testovaných a osob nakažených, lze dovozovat z dostupných reportů jen obtížně. Stejně tak dosud nelze spolehlivě pracovat s dynamikou reinfekcí či průlomových infekcí, neboť nejsou veřejně dostupná statistická data o době od naočkování či prvotního prodělání onemocnění po zjištění průlomové infekce či reinfekce. O tato a další data jsme nezávisle na sobě s paní senátorkou MUDr. Alenou Dernerovou žádali MZ a ÚZIS zákonnými postupy, tedy dle zákona o svobodném přístupu k informacím a dle Jednacího řádu Senátu. Poskytnutí podrobných datových sad bylo přislíbeno do konce tohoto týdne, tedy do 3.12.2021.

Od zveřejnění podrobných datových sad si slibujeme možnost vyhodnotit výrazně přesněji a cíleněji rizikovost každého občana, jak z hlediska ochrany třetích osob (pravděpodobnosti nákazy a jejího přenosu), tak z hlediska vlastní ochrany (pravděpodobnost nutnosti hospitalizace, pobytu na JIP, či úmrtí), a to dle doby od minulé infekce či od dokončeného očkování, kombinace obojího, případné třetí dávky, věku a dalších faktorů. To umožní získat větší důvěru občanů, vést je přesnými informacemi k individuální odpovědnosti, zacílit nedostatkové kapacity preventivní i léčebné péče na ty nejrizikovější skupiny, a v neposlední řadě formulovat racionálněji případná omezující opatření vlády.

 

Přílohy

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.