Analýzy a komentáře
23. 11. 2020

Prioritizace intenzivní péče v čase COVID: Stanovisko ČSARIM

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP vydala po rozsáhlé debatě mezi lékaři, právníky a etiky stanovisko k rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů.

Stanovisko výboru ČSARIM uvádí:

"V souvislosti s aktuálním nárůstem pacientů COVID-19 směřovaných k zahájení zdravotní péče poskytované na pracovištích typu JIP/ARO nebo (v případě vyčerpání jejich kapacity) na reprofilizovaných lůžkách určených k zajištění předmětné péče stoupá pravděpodobnost výskytu situací rozporu mezi potřebou léčebné péče a schopností zdravotnických zařízení ji poskytnout.

Žádná z rozhodnutí v situacích nutné alokace tzv. vzácných zdrojů (kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci, prostory zdravotnických zařízení, lůžka, přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky, léčiva) nesmí být nahodilá a vždy musí reflektovat odborný, právní a etický rámec při řešení individuálních klinických situací. Předložený mezioborový dokument formuluje základní rámec a nepodkročitelné zásady pro poskytování zdravotní péče v situaci nedostatku vzácných zdrojů; představuje východisko pro přijímání klinických rozhodnutí v předmětných situacích; lze využít pro tvorbu řízených dokumentů se vztahem k předmětné problematice na úrovni jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče.

Dokument vzniká v kontextu pandemie COVID-19, kdy současný stav nebyl zaviněn poskytovateli zdravotních služeb. V textu uváděné principy jsou aplikovatelné pro jakékoliv situace typu hromadného postižení osob spojené s nedostatkem vzácných zdrojů."

Na základě svolení editora a redakce poskytuji plný text stanoviska ke stažení zde.

Přílohy

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.