Analýzy a komentáře
13. 12. 2021

Ukončení členství ve Vládním týmu Pirátské strany

Dnes jsem se rozhodl odejít z Vládního týmu Pirátské strany. Tento tým, vzniklý v červnu tohoto roku, byl výběrem možných nominantů na členy vlády za koalici Pirátů a STAN. Nominaci předcházelo několikastupňové výběrové řízení, kde kandidáti prokazovali dosažené vzdělání, profesní historii, jazykové znalosti, deklarovali své názory a vizi resortu, kterého se chtěli ujmout. Následovala možnost každého člena položit jakoukoliv otázku a volba celou členskou základnou. V červnové volbě jsem uspěl a své názory od té doby nijak nezměnil – ať už jde o zveřejňování zdravotnických dat, nouzový stav a mimořádná opatření, dobrovolnost očkování, uznávání přirozené imunity, nepřiměřenost lockdownů a omezování školní docházky, nebo o otázky celkové organizace zdravotnictví. Vznikl tým umírněné, svobodomyslné koalice, připravený převzít správu státu, a bylo mi ctí i potěšením být jeho součástí.

Během posledních dvou měsíců však došlo v Pirátské straně k vývoji, ze kterého nemám radost. Rozhodování převzali členové stranických orgánů, mně veskrze osobně neznámí, s nimiž viditelně hodnotově nesouzním. Ve straně vznikají frakce, veřejnost je zásobována soustavnými podněty na odvolání té či oné Pirátské osobnosti, byla zpochybněna samotná účasti ve vládě, došlo k ochladnutí spolupráce mezi Piráty a STAN. Zvlášť viditelné jsou rezignace významných Pirátů z plánovaných vládních pozic, nebo dokonce odchody ze strany.

Já osobně jsem se setkal s opakovaným kádrováním za své názory, s útoky na soukromí, s označováním za dezinformátora pro zveřejnění klíčových oficiálních dat o epidemii, s cenzurou vystupování v médiích a podobnými „radostmi“. Přitom nezazněla odborná kritika, se kterou by bylo možno vést polemiku, ani mezi Piráty nepovstal protikandidát, který by měl odvahu hájit proti mně svá vlastní odborná řešení pro zdravotnictví, ať již v diskusi na vědecké půdě nebo před kamerami televizí. Moji cenzoři z Republikového výboru strany opakovaně odmítli nabídku osobního setkání. Místo toho na internetových fórech čtu nesmysly, jako že informace o očkování není zdravotní údaj chráněný mlčenlivostí, nebo absurdní výtky, že jsem se veřejně neohradil, když můj datový příspěvek na sociálních sítích sdílel Daniel Landa…

Je zjevné, že moje členství ve vládním týmu Pirátské strany ztrácí smysl a začíná představovat spíše reputační riziko pro všechny zúčastněné. Advent je dobrý čas pro odbourání konfliktů. Proto jsem se rozhodl z vládního týmu odejít.

Vážím si podpory, kterou mi při volbách do vládního týmu i v pozdější době vyslovili straničtí kolegové, bylo mi potěšením každého osobně poznat a i v budoucnu budu rád spolupracovat na odborné bázi.

Rád bych též poděkoval všem spoluobčanům, kteří mi vyjadřují podporu, zasílají informace a nabízejí spolupráci.

Hájit principy právního státu a zveřejňovat data o epidemii hodlám samozřejmě i nadále.

S přáním všeho dobrého v adventním čase, Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál

JUDr. Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., specialista na zdravotnické právo, vysokoškolský učitel.