Hrazená péče, nadstandard a spory o úhradu ze zdravotního pojištění

Rozsah nároku pojištěnce na hrazenou péči, povinnosti zdravotní pojišťovny a smluvního poskytovatele, časová a místní dostupnost, doplatky a problematika nadstandardu

Rozsah:

 • 90 min (dvě vyučovací hodiny)

Právní předpisy:

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 • Zákon 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
 • Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
 • Nařízení vlády 307/2012 Sb. o časové a místní dostupnosti
 • Zákon 500/2004 Sb., Správní řád

Témata:

 • Zákonný nárok pojištěnce na hrazené služby, léky a zdravotnické prostředky
 • Výjimečná úhrada péče nehrazené ze zdravotního pojištění
 • Služby schvalované revizními lékaři, soudní přezkum rozhodnutí
 • Nárok na zajištění časové a místní dostupnosti zdravotních služeb
 • Odmítnutí a ukončení péče, problematika spádovosti
 • Problematika „nadstandardu“, poskytování souvisejících služeb a nehrazené péče

 

Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné.