Právní spory s pacienty, odpovědnost ve zdravotnictví

Vyřizování stížností, soudní spory o náhradu škody, trestní a disciplinární odpovědnost zdravotníka, odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb

Rozsah:

 • 90 min (dvě vyučovací hodiny)

Právní předpisy:

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 • Zákon 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
 • Zákon 500/2004 Sb., Správní řád
 • Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon 220/1991 Sb., „komorový zákon“
 • Zákon 378/2007 Sb. o léčivech

Témata:

 • Povinnost postupovat „lege artis“, doporučené medicínské postupy a jejich závaznost
 • Náhrady škody ve zdravotnictví, podmínky odpovědnosti poskytovatele
 • Pojištění profesní odpovědnosti, pojistná smlouva, možnost mimosoudního řešení sporů
 • Trestní odpovědnost zdravotníka, trestní odpovědnost právnických osob
 • Vyřizování stížností – postup podle zákona o zdravotních službách
 • Disciplinární odpovědnost, řízení před profesními komorami
 • Odpovědnost podle zákona o léčivech a zákona o zdravotnických prostředcích

Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné.